Agile en Corporate Control

Agile en Corporate Control

Agile is een prachtige uitvinding. Het heeft de IT op revolutionaire manier veranderd. We gebruiken hier het woord revolutionair omdat er sprake is van een heel andere manier van werken. Ontwikkelteams worden aangemoedigd hun eigen verantwoordelijkheid daadwerkelijk te nemen. Zij zijn in control. Hun motivatie en control, samen met een goede verankering van de behoefte van de eindgebruiker via de Product Owner, garandeert dat de juiste IT producten worden gemaakt.
Is dit nu de IT hemel? Bijna. Niet helemaal. Er zijn nog wat smetjes.

Zo is er het bekende probleem van de Product Owner. Die kan natuurlijk alleen goed functioneren als er voldoende commitment is van de business, en voldoende mandaat. Daar schort het nog wel eens aan helaas. SINO – Scrum in Name Only – ligt op de loer.

Daarnaast is er het probleem van het meten van de performance. Zolang er maar één team is gaat het goed. Maar story points kun je niet tussen teams onderling vergelijken. En optellen gaat helaas niet voor een groter project. Dus de project portfolio planning is wat gebrekkig. En ook bij skills reservering voor je komende projecten loopt het niet echt lekker. Maar daar valt mee te leven toch?

Erger wordt het als je handjes inhuurt. Je moet wel kunnen beoordelen of de ingehuurde krachten ook inderdaad goed presteren. Dat geldt ook voor het uitbesteden van hele projecten als managed service aan een leverancier. Helaas is het zo dat hoe slechter de leverancier presteert, hoe meer geld deze kan verdienen. Een beloning op wanprestatie! En er zijn voorbeelden genoeg van in de pers. Dus hoe voorkom je dat? Hoe krijg je er grip op?
Tenslotte komt het allemaal neer op een structurele weeffout in Agile: het is uitsluitend een leveranciersmethodiek. De rol van de supply kant is zeer goed beschreven. De terugkoppeling naar de demand kant – de opdrachtgever – beperkt zich tot het beschikbaar stellen van budget.

Dat is niet wat wij verstaan onder Corporate Control. Daarbij denken we toch echt aan de reden waarom ooit Prince-2 is ontwikkeld: om te zorgen dat alleen dié projecten worden gedaan die ook echt bijdragen aan het bedrijfsresultaat! Om te verhinderen dat hobby’s van personen miljoenen kosten. Om te garanderen dat de juiste projecten worden uitgevoerd, binnen tijd en budget! Om de honderden miljoenen verliezen te voorkomen van mislukte projecten – lees de bladen!
Objectieve begrotingen, monitoring en benchmarking op basis van functiepunten kan hier uitkomst bieden.

Dit bericht is geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, ISBSG, Metrics Quest, Metrieken.nl, Nesma, overheid met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.