Begroting software

Begroting software

Om een goede begroting voor een software project te maken is inzicht in de omvang van het project nodig. Met behulp van functie punt analyse wordt de omvang vastgesteld en vergeleken met historische ervaringscijfers, vervolgens wordt een schatting gemaakt van de kosten en de doorlooptijd. Dit wordt Estimating genoemd. Op basis hiervan wordt bekeken of de planning realistisch is wat betreft kosten en doorlooptijd. De begroting van uw software project kan hier op aangepast worden.

Voordelen van Estimating bij begroting software

Estimating geeft inzicht in het benodigde budget, doorlooptijd en omvang van uw software project. De voordelen van Estimating zijn als volgt:

  • overzicht over projectbudgetten en -planningen
  • inzicht in verschillende scenario’s (hoe veranderen kosten en inspanning met doorlooptijd en omvang)
  • kostenbesparing door te kiezen voor het beste scenario
  • weten of een projectplan of aanbieding marktconform is
  • realistische informatie waarop ook echt gestuurd kan worden
  • betere begroting en mogelijkheden om lange termijn beleidsmaatregelen te nemen
  • leren van de opgebouwde ervaringscijfers.

Onafhankelijk en objectief

Estimating doen wij met een metrics tool dat wij zelf hebben ontwikkeld. Dit tool wordt gebruikt in combinatie met sizing methodes zoals de functie punt analyse (FPA). Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van andere leveranciers. Wij kunnen daardoor onafhankelijk en volledig objectief zijn in onze analyses en adviezen.

Contact

Wilt u ook inzicht in de begroting van uw software project? Neem dan contact op met Metrieken.nl. Wij komen graag naar u toe voor een vrijblijvend gesprek waarin we u informeren wat de mogelijkheden van software metrieken zijn voor uw bedrijf.