Beheer

Beheer processen optimaliseren met software metrieken

TOEPASSINGEN - BeheerNet als bij het ontwikkelen van projecten is ook bij beheer te meten hoe groot het te onderhouden applicatielandschap is met behulp van FPA (functiepuntanalyse). Samen met ervaringscijfers uit de markt en/of van uw eigen afdeling stellen we vast hoe uw beheer er voor staat (resource planning) en wat u kunt doen om uw beheerprocessen te verbeteren. U wilt natuurlijk zo (kosten) efficiënt mogelijk werken!

IT Beheer is een uitgebreid en complex werkveld, waarvoor verschillende methoden zijn. Deze methoden brengen structuur aan en eenduidigheid in terminologie. IT beheer verdelen we ruwweg in beheer van de technische infrastructuur en het beheer van de informatiesystemen (applicaties).
Wij richten ons hier op het beheer van applicaties.

Applicatie beheer

In het ‘total cost of ownership’ van een applicatie overstijgen de beheerkosten de ontwikkelkosten altijd. Capers Jones schat in zijn boek Estimating Software Costs de verhouding ontwikkeling / beheer als 100 / 1. Toch neemt het applicatiebeheer in elke organisatie een flinke hap uit het totale IT budget en dus is er met een optimale organisatie en inrichting ervan een aanzienlijke kostenbesparing te behalen. Regelmatig leiden goed inzicht en betrouwbare gegevens over de IT omgeving tot beleidswijzigingen en kostenbesparingen. Aspecten als “wat is de omvang van de installed base?”, “welk percentage van de beschikbare capaciteit is er voor nodig?”, “hoe hoog zijn onze beheerkosten en is dit normaal?”. Eenvoudige vragen waarbij Metrieken.nl u kan ondersteunen omdat er kwantitatieve analyses aan ten grondslag liggen.

Inzicht en betrouwbare gegevens over de IT omgeving leiden vaak tot beleidswijzigingen en kostenbesparingen

Portfoliomanagement

Een goed inzicht in de installed base is essentieel om het applicatiebeheer optimaal in te kunnen richten. Een portfoliobenadering van de installed base levert inzicht in aspecten als: hoeveel systemen hebben we, wat is daarvan de omvang in functiepunten of Lines of Code, het aantal incidenten per tijdseenheid en de complexiteit (aantal verschillende componenten/ leveranciers per platform). De resultaten van deze portfoliobenadering verschaffen een beeld van de installed base met de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen. Wij helpen u uw beleid op één lijn met het verkregen beeld te krijgen. Vragen die we hierbij stellen zijn: Gaat u op deze voet voort? Hoe zal dit de komende twee, drie jaar zijn? Beschikt u over voldoende capaciteit en expertise? Is uitbesteding beter?

Optimalisatie beheer kosten

Juist omdat applicatiebeheer relatief een groot deel van het budget wegneemt, kan optimalisatie een groot effect hebben op de kosten. Bij het verbeteren van de beheerprocessen, beantwoorden we een aantal essentiële vragen: Waar staat uw organisatie? Waar wil uw organisatie naar toe? Welke gegevens zijn er bekend over de huidige prestaties? Voor de initiële positiebepaling speelt benchmarking een belangrijke rol. Metrieken.nl is in staat verbetertrajecten te ondersteunen met metrieken en analyse tools waarmee we een (Quick) scan van het applicatiebeheer maken.

Meer weten over de mogelijkheden van metrieken voor beheer?

Metrieken.nl kan met behulp van FPA uw applicatie landschap kwantificeren en berekenen of de leveranciersprijs marktconform is (resource planning). Ook kunnen wij uw beheerprocessen verbeteren. Neem vrijblijvend contact met ons op.