Benchmarking

DIENSTEN - Benchmarking

Benchmarking: wat is de Velocity van uw Scrum teams in vergelijking met elkaar of met de markt

U wilt weten hoe uw IT afdeling als geheel of uw Scrum teams ieder presteren in vergelijking met elkaar of in vergelijking met de markt. Bijvoorbeeld omdat u aan wilt tonen dat u snel en efficiënt software kunt ontwikkelen voor opdrachtgevers, of omdat u wilt weten of u goedkoper en sneller zou kúnnen ontwikkelen. Na afloop van een project meten en vergelijken wij hoe uw software project heeft gepresteerd t.o.v. eerder door u gerealiseerde projecten of t.o.v. gerealiseerde projecten van andere bedrijven of branches. Bijvoorbeeld door middel van de productiviteit, uitgedrukt in uren per functiepunt.

Benchmarking van Velocity

De burndown rate laat de Velocity van een scrum team zien. Een constante burndown rate geeft een consistente team performance weer. Maar wist u dat dat ook een consistent slechte performance kan zijn? Met alleen storypoints kun je dat niet vaststellen, met functiepunten wel!

Ervaringscijfers en trendlijnen

De actuals (omvang in functiepunten, gerealiseerde uren, functionaliteit, fouten en doorlooptijd) van een project kunnen worden vastgelegd (in trendlijnen) en vervolgens weer worden gebruikt voor het Estimaten van nieuwe projecten. Aan de hand van ervaringscijfers en kenmerken van het project maken we een analyse. In deze analyse vergelijken we de actuals met vergelijkbare projecten die in trendlijnen zijn vastgelegd.

Toepasbaarheid Benchmarking

  • Vergelijken met marktgemiddelden.
  • Vergelijken met andere Scrum teams en projecten binnen de eigen organisatie.
  • Nulmeting vastleggen en met latere projectgegevens vergelijken.
  • Trendanalyses van de portfolio.

Voordelen Benchmarking

  • Meten van gerealiseerde prestaties van Scrum teams of  een software project.
  • Opbouw van een ‘track record’ en project historie.
  • U weet of u of uw leverancier marktconform heeft gewerkt/geleverd.
  • Het ICT-dashboard voorzien van accurate realisatiegegevens van projecten.
  • U kunt leren uit het verleden door de opbouw van uw bedrijfs-eigen trendlijnen.

Benchmarking met data van ISBSG

De ISBSG is een non-profit gebruikersvereniging gevestigd in Australië. In de ISBSG werken vooraanstaande landelijke koepelorganisaties op het gebied van software metrics en benchmarking uit Australië (ASMA), Duitsland (DASMA), Finland (FiSMA), Groot Brittannië (UKSMA), Italië (GUFPI), Japan (JFPUG), China (CSPIU), Nederland (NESMA), USA (IFPUG), India (NASSCOM), Spanje (AEMES) en Zwitserland (SWISMA), samen om productiviteitscijfers te verzamelen en te analyseren. Analyseren houdt in: het relateren van de omvang van een project (uitgedrukt in functiepunten) aan de benodigde inspanning, en het vinden van trends in bepaalde omgevingen of soorten projecten.

Meer weten over benchmarking?

Wilt u meer weten over de relatie van FPA tot productiviteitsmetingen en wilt u inzicht krijgen in hoe uw bedrijf of uw leverancier presteert in vergelijking met andere bedrijven? Wij helpen u daarbij door uw projecten te meten en te vergelijken met cijfers van bijvoorbeeld ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group).
Neem vrijblijvend contact met ons op.