Estimates

Estimates

Met behulp van Estimates geeft Metrieken.nl realistisch inzicht in de te verwachten omvang van een Agile traject, gegeven een aantal sprints en de omvang van het scrumteam.
Bij waterval kunnen we op basis van de omvang van een software project de benodigde capaciteit, het budget en de doorlooptijd bepalen.
Estimates kunnen overigens ook nuttig zijn als second opinion, naast een expertschatting.

De voordelen van Estimating zijn als volgt:

  • berekenen hoeveel software een scrumteam kan realiseren
  • inzicht in verschillende scenario’s (hoe veranderen kosten en inspanning met doorlooptijd en omvang)
  • kostenbesparing door te kiezen voor het meest realistische scenario
  • inzicht of een projectplan of aanbieding marktconform is
  • realistische informatie waarop ook echt gestuurd kan worden
  • overzicht over projectbudgetten en -planningen
  • betere begroting en mogelijkheden om lange termijn beleidsmaatregelen te nemen
  • leren van de opgebouwde ervaringscijfers

Metrics tool

Estimating doen we met een metrics tool dat een zusterbedrijf van Metrieken.nl zelf heeft ontwikkeld. Dit tool gebruiken wij in combinatie met een sizing methode op basis van de Nesma functie punt analyse (FPA). Hierdoor is Metrieken.nl volledig onafhankelijk van andere leveranciers, wij kunnen daardoor volledig objectief zijn in onze analyses en adviezen.

Licenties van andere tools

Wanneer u nog licenties heeft van tools van andere leveranciers dan kunnen wij u hierbij ook adviseren. Onze estimate consultants zijn allen bekend met diverse andere tools zoals de SLIM suite van QSM.

Software metrieken transparant

Metrieken.nl wil software metrieken voor iedereen transparant maken. Wij hanteren realistische prijzen waardoor onze diensten ook voor kleinere bedrijven interessant zijn. Ons team bestaat uit zeer ervaren sizing specialisten en metrics consultants. Alle sizing specialisten zijn gecertificeerd functie punt analist (CFPA volgens Nesma 2.2) en hebben veel ervaring in software ontwikkeling en het hierbij toepassen van metrieken.

Wilt u meer informatie over het toepassen van estimates? Neem dan contact met ons op.