Estimating

DIENSTEN - Estimating

Estimating: realistisch plannen van software projecten

Op basis van de vastgestelde omvang  met FPA (functiepuntanalyse) en historische ervaringscijfers maken we een inschatting van de doorlooptijd en kosten van een ICT project. Dit noemen we ‘Estimating’. Met deze inschatting bepalen we of uw projectplanning qua kosten en doorlooptijd realistisch is.

Met Estimating meer inzicht in uw software projecten

Met Estimating geeft Metrieken.nl u inzicht in het benodigde budget, doorlooptijd en omvang van uw software projecten. Hiermee kunt u een realisatieplan opstellen. Estimating is ook in te zetten als second opinion, indien u uw software projecten door een software leverancier laat uitvoeren.

Toepasbaarheid van Estimating

 • Afbakening van de scope (omvang) die voor een bepaald budget gerealiseerd kan worden.
 • Begroten en plannen van (Agile/scrum) software realisatie.
 • Het ICT-dashboard voorzien van realistische projectplanningen en –begrotingen.
 • Scenario vergelijking projecten (variëren doorlooptijd, budget, productiviteit).
 • Beoordelen van plannen, begrotingen of aanbiedingen van derden (second opinion).

Trendlijnen

Een trendlijn geeft aan wat de gemiddelde waarde van een metriek is bij een bepaalde omvang. Zo zijn er trendlijnen waarbij de inspanning of de doorlooptijd is uitgezet tegen de omvang. Beide waardes lopen op naarmate de omvang toeneemt. Als er nog geen bedrijfs-eigen ervaringscijfers voorhanden zijn, maken we met estimating een inschatting op basis van trendlijnen die gebaseerd zijn op ervaringscijfers uit de markt. Hierbij houden we rekening met de door u gehanteerde ontwikkelmethode (waterval of Agile/scrum) en ontwikkeltaal (bv. Java).

Uw eigen trendlijn

Op basis van uw ervaringscijfers ontwikkelen we uw eigen trendlijn. Daarmee kunnen we nauwkeuriger estimaten en kunt u een vergelijking maken van de prestaties van uw projecten en sturen op efficiency. Hiermee krijgt u antwoord op vragen als “Heeft die organisatorische aanpassingen effect gehad?” en “Heeft de overstap naar Agile ontwikkeling nu werkelijk het ontwikkelproces efficiënter gemaakt?”. Zo kunt u bepalen of u vooruit gaat in productiviteit en kostenefficiency.

Voordelen van Estimating

 • Overzicht over projectbudgetten en –planningen.
 • Inzicht in scenario‘s (hoe veranderen kosten en inspanning met doorlooptijd en omvang).
 • Kostenbesparing door te kiezen voor het best passende scenario (efficiency).
 • U weet of een projectplan of aanbieding marktconform is (kostenbewust).
 • Een ICT-dashboard met realistische informatie waarop echt gestuurd kan worden.
 • U kunt beter begroten en uw ICT-beleid uitstippelen.
 • U kunt leren van de opgebouwde ervaringscijfers van ruim 7.500 historische projecten.

Grip op de voortgang tijdens het project

Wilt u tijdens het project grip op de voortgang houden? Dan kunnen wij voor u de monitoring verzorgen.

Meer weten over Estimating?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.