FPAv

FPAv - FPA in het voortraject

Vaststellen van de omvang van software met FPAv – FPA in het voortraject

Voordat u met een software project begint, wilt u weten of dit een realiseerbaar project is.  Metrieken.nl kan in de eerste fasen van het project een inschatting maken van de kosten en doorlooptijd aan de hand van de omvang van de te realiseren software. Deze omvang wordt uitgedrukt in functiepunten.
Wanneer er nog geen functioneel ontwerp is, maar wel een idee van wat de functionaliteit moet gaan worden, kunnen we de omvang van de te realiseren software toch al vaststellen door middel van een indicatieve FPA of FPAv. Functiepuntanalyse in het voortraject (FPAv) noemen wij ook wel “early sizing”.

Indicatieve FPA en FPAv

  • Een indicatieve FPA wordt toegepast wanneer alleen een (globaal) datamodel voorhanden is. We tellen de objecten en met een omrekenfactor bepalen we het aantal functiepunten.
  • Een FPAv kan al worden uitgevoerd vanaf het moment dat er concrete ideeën of requirements voorhanden zijn. Een FPAv wordt vaak in de vorm van interviews of een workshop uitgevoerd waarbij één of twee FPA specialisten de te begroten functionaliteit doornemen met inhoudelijk deskundigen, meestal business analisten. Tijdens een workshop moet consensus bereikt worden over de scope van de functionaliteit, daarom moet minimaal één van de aanwezigen beslissingsbevoegd zijn.

Early sizing is vooral geschikt in de Idee- en Requirementsfase. In de fasen Ontwerp en Bouw kan de Globale FPA worden toegepast. Zie hiervoor onze FPA pagina.

Cone of uncertainty

Cone of Uncertainty - Boehm 1985

De omvangbepaling wordt nauwkeuriger naarmate het project vordert en de beschreven scope concreter wordt. Daarnaast bepalen de diepgang en kwaliteit van de beschikbare documentatie (requirements, specificaties, etc.) ook de nauwkeurigheid van de FPA. De figuur – de “Cone of uncertainty” – geeft per fase van een software project een indicatie van de mate van onzekerheid waarmee rekening moet worden gehouden.

Meer weten over FPAv?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.