ICT-dashboard

Grip op projecten met het ICT-dashboard

ICT-dashboard - Tweede kamerHet parlementair onderzoeksrapport naar ICT-projecten bij de overheid liegt er niet om: overheidsorganisaties moeten hun ICT-projecten op orde brengen.
Als overheidsorganisatie staat u voor grote uitdagingen: meegaan met de technologische en economische ontwikkelingen, de dienstverlening op orde houden en grip houden op uw ICT-projecten. Terwijl het plan voor een organisatie – en daarmee ICT – vernieuwing wordt gerealiseerd, is de omgeving al weer veranderd. Een ICT-dashboard helpt u uw ICT-projecten te beheersen en doorlooptijd en kosten te bedwingen.
Metrieken.nl realiseert en implementeert zo’n ICT-dashboard bij overheidsorganisaties.

Realistisch en inzichtelijk

Metrieken.nl helpt bedrijven op een transparante manier inzicht en meer grip te krijgen op de kosten en doorlooptijd voor software ontwikkeling en –beheer. Dit doen wij door het kwantificeren van functionaliteit met behulp van Functiepuntanalyse. Op basis van deze kwantificering en projecthistorie kan een meer realistische inschatting gemaakt worden voor doorlooptijd en kosten en kunnen projectresultaten uiteindelijk worden verbeterd. Wij brengen de ICT-projecten van uw overheidsorganisatie daarmee naar een hoger volwassenheidsniveau.

Wat geeft het ICT-dashboard weer?

 • De omvang in functiepunten
 • Hoeveel uur nodig is om een functiepunt te realiseren
 • De investeringen
 • De doorlooptijd
 • De teamomvang
 • De TCO (Total Cost of Ownership)
 • Hoe u presteert in vergelijking met de markt

Uw ICT organisatie is in control!

Wat is er al gerealiseerd van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport als u door Metrieken.nl uw projecten laat analyseren, estimaten en monitoren?

 • ICT-ambities zijn op basis van realistische cijfers getoetst op haalbaarheid
 • Besparingen en maatschappelijke opbrengsten zijn zichtbaar
 • De beheersing van projecten is op orde
 • Het is mogelijk structureel concrete en kwalitatief hoogwaardige projectinformatie op te leveren aan de ambtelijke top, bestuurders, directie Informatiseringsbeleid Rijk en het BIT of Tweede Kamer
 • Het BIT kan een goede prioritering maken aan de hand van de vastgelegde projectgegevens op het ICT-dashboard
 • Alle gegevens zijn aanwezig voor de starttoets van BIT aan het begin van het project
 • Bij aanbestedingsprojecten kan op basis van concrete punten overlegd worden met de markt
 • Gedurende het hele project kan de zakelijke rechtvaardiging die aan de start van het project is gedaan, heroverwogen worden
 • Uw medewerkers zijn voldoende toegerust om het project portfolio management te voeren

Samenvatting rapport

Het totale rapport kunt u hier downloaden. Voor wie minder tijd heeft, hebben we een samenvatting van het rapport beschikbaar.

Interesse in het ICT-dashboard?

Wilt u ook meer grip op uw ICT-projecten met een ICT-dashboard? Neem dan contact met ons op.