Inkoop van software

Offertes beoordelen bij de inkoop van software

inkoop van softwareBij een aanbesteding of inkoop van software selecteert u een software leverancier die de juiste ICT-voorzieningen kan bieden voor de juiste prijs. Als eerste brengt u in kaart wat uw behoeftes zijn, vervolgens gaat u aanbesteden en wanneer u een geschikte softwareleverancier gevonden heeft, gaat u over tot contractering en levering.

Het zijn stappen waar veel werk bij komt kijken, maar ook deskundigheid op het gebied van realiseerbaarheid van een project (zijn de requirements en/of specificaties volwassen genoeg) en het op een objectieve manier beoordelen van de offertes. Metrieken.nl kan hierbij op verschillende manieren helpen.

 

Realiseerbaarheid project

Met FPAv of FPA kan Metrieken.nl reeds in een vroeg stadium de omvang van uw software project kwantificeren en de scope bepalen. Dit stelt aanbieders in staat een goed onderbouwde aanbieding te doen. Wanneer uit de FPAv of FPA blijkt dat de requirements telbaar zijn is er geen enkel probleem om door te gaan. Wanneer echter door ons geconstateerd wordt dat de requirements níet telbaar zijn en daardoor het project in feite niet realiseerbaar is, kunnen we u behoeden voor een groot risico dat u anders zou lopen. Immers, wanneer de opdracht richting leverancier niet concreet genoeg is beschreven weet u niet wat er straks voor software wordt opgeleverd en bent u overgeleverd aan de manier waarop de leverancier deze heeft geïnterpreteerd.

Beoordeling offertes

Wanneer de offertes binnen zijn kunnen wij met Benchmarking inzicht geven in de marktconformiteit van de aanbiedingen en in hoeverre de verhoudingen tussen de verschillende metrieken kloppen.
Ook helpen wij u te beoordelen welke leveranciers een realistische offerte hebben ingediend en van welke leveranciers de offerte niet haalbaar is.

Kat in de zak

Goedkoop is bij software ontwikkeling in veel gevallen duurkoop. Wanneer een leverancier té goedkoop aanbiedt leidt dat uiteindelijk vaak tot een drama met slechts verliezers, namelijk zowel de leverancier als ú. U kunt beter direct gaan voor een haalbare offerte, al is die wat duurder.

Software metrieken zijn een objectieve methode om offertes te beoordelen.

Levering / contractering

Bij het afsluiten van een contract met een ICT-leverancier maakt u afspraken over o.a. de planning en verantwoordings- en besluitvormingsstructuur. Metrieken.nl kan een estimation maken van de kosten en doorlooptijd en zo inschatten of de planning en resourceplanning van de ICT-leverancier reëel zijn. Ook kunnen wij de monitoring van uw project verzorgen, zodat u tijdens de realisatie fase een rapportage van een onafhankelijke partij ontvangt.

Prijs per functiepunt

Een manier om grip te houden op de kosten van uw leverancier is om vooraf een prijs af te spreken per functiepunt. Ook voor changes (meerwerk/ minderwerk) kunnen hiervoor afspraken worden gemaakt. Omvangbepaling door een objectieve en onafhankelijke partij, zoals Metrieken.nl, is hierbij belangrijk.

Insourcing, outsourcing, aanbesteding, uitbesteding

Welke constructie u ook wenst voor de realisatie van uw software, de afspraken die u contractueel vast wil leggen kunnen we altijd meetbaar en controleerbaar maken m.b.v. software metrieken.

Hulp nodig bij het beoordelen van offertes of de inkoop van software?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.