Leverancier offerte

Een onderscheidende leverancier offerte 

Leverancier offerteU wilt een onderscheidende leverancier offerte uitbrengen en weten in hoeverre uw aanbieding marktconform is. Ook is het verstandig om te analyseren of uw aanbieding realiseerbaar is qua tijd en kosten. Metrieken.nl meet dit voor u met behulp van sizing en Estimating.

Voor een realistische en goed onderbouwde offerte zijn de scope en de omvang nodig. Metrieken.nl stelt deze omvang vast met behulp van FPAv en/of FPA op basis van de door de vragende partij aangeboden requirements. Aan de hand van de gekozen ontwikkelomgeving berekenen we de marktconforme doorlooptijd en kosten door middel van Estimating. Dit gebeurt door middel van Estimating tooling, op basis van ervaringscijfers. Liefst gebruiken we hiervoor ervaringscijfers van de leverancier zelf, anders wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit de markt.

Portfoliomanagement

Oude principes zijn bij portfoliomanagement vandaag de dag nog springlevend en goed toepasbaar. Voorbeelden van deze principes zijn de “Growth / Share matrix” van de Boston Consultancy Group  en de “Pareto-analyse” voor het indelen van klanten of producten in waarde-categorieën. Het doel van deze principes is steeds de juiste afweging te maken “hoeveel kosten kan ik maken voor deze kans”. Tooling die functionaliteit en daarmee kosten en doorlooptijd kwantificeert, speelt ook een belangrijke rol bij portfoliomanagement. Het geeft u de gegevens waarmee u kunt bepalen of u wel of niet gaat aanbieden en zo ja, of uw aanbod realiseerbaar en marktconform is.

“If you cannot measure it, you cannot manage it”
(Garvin, Harvard Business Review, 1993).

Vendor rating

Door professionalisering bij inkopende organisaties, krijgt u als leverancier steeds vaker te maken met ‘vendor rating’ enquêtes. Vendor rating is een kans om te investeren in een langdurige klantrelatie. Door mee te werken aan rating criteria en performance meting krijgt een opdrachtgever een objectieve indruk van uw prestaties. Metrieken.nl kan bij vendor rating uitstekend ondersteuning bieden: professionaliteit, kennis van de markt (wat is marktconform) en tooling op het gebied van metrics en benchmarking dragen bij aan een hogere “rating”.

Leverancier offerte

Metrieken.nl is van mening dat er altijd een omvang bepaling ten grondslag moet liggen aan een aanbieding, ongeacht de mate van detail van specificaties. Hiervoor zijn verschillende methoden en technieken voorhanden, zoals FPAv, FPA en Estimating.

Advies nodig over uw offerte als leverancier?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.