Visie Positionering Missie

Grip op ICT-projecten

Bedrijfspresentatie

 

Visie

ICT is overal, daar kunnen we niet omheen. Bedrijven en overheden hebben te maken met een veranderlijke omgeving en moeten snel mee veranderen, dus ook hun ICT. Dit moet efficiënt en snel. Onze visie is dat de inzet van metrieken en portfoliomanagement zorgt voor transparantie en inzicht. Daarmee kunnen bedrijven en overheden hun ICT-activiteiten ‘in control’ houden en hun projectresultaten continu verbeteren aan de hand van historische data. Metrieken.nl gaat een duurzame relatie aan met haar klanten op basis van transparantie en openheid voor een redelijke prijs.

Positionering

visie missie positionering

Missie

Metrieken.nl helpt bedrijven en overheden op een transparante manier inzicht en meer grip te krijgen op de kosten, doorlooptijd en kwaliteit van ICT ontwikkeling en –beheer. Dit doen wij door het kwantificeren van functionaliteit en prestaties. Met deze kwantificering kan per project vooraf een meer realistische inschatting gemaakt worden voor doorlooptijd, kosten en kwaliteit. Daarnaast kunnen op basis van projecthistorie prestaties gericht worden verbeterd. Wij brengen klanten en hun processen daarmee naar een hoger volwassenheidsniveau.

Wij vinden het belangrijk dat klanten tevreden zijn, niet alleen over de kwaliteit, maar ook over de prijs-kwaliteit verhouding. Openheid, transparantie en respect zijn kernwaarden die leiden tot sterke relaties.

Wilt u met ons brainstormen over de mogelijkheden van metrieken?

Metrieken.nl wil graag in gesprek zijn met klanten. Buiten dat wij graag over software metrieken praten willen wij ook graag brainstormen over wat ú bezig houdt.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een luisterend oor.