Agile projecten slagen vaker dan Waterfall projecten

Agile projecten slagen vaker dan Waterfall projecten

De Standish Group heeft in het 2015 Chaos Report ook onderzocht hoe Agile zich verhoudt tot Waterfall projecten. De resultaten zijn hoopgevend.
Voor alle projecten ziet het er als volgt uit:


Bron: Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A with Jennifer Lynch.

Het aantal projecten dat faalt daalt van 29% naar slechts 9%. Succesvol stijgt van 11% naar 39%!
Agile werkt dus. Maar waarom werkt het? Deels doordat het budget vooraf vaststaat en beperkt is. Deels doordat als 80% van de functionaliteit gerealiseerd is het project gestopt kan worden. Deels ook doordat de producten van Agile beter aansluiten op de wens van de Klant die er tenslotte zelf bij is. Voorwaar een goed resultaat!
Uitgesplitst naar project omvang ontstaat een iets genuanceerder beeld:


Bron: Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A with Jennifer Lynch.

Grotere projecten hebben een duidelijk slechtere slagingskans dan kleinere, ook bij Agile. Maar bij Waterfall is het ronduit dramatisch met slechts 3% succesvol.

Conclusie: Agile doet het op alle fronten beter dan Waterfall. Maar pas op dat je de projecten niet te groot maakt. Dan gaat ook Agile genadeloos voor de bijl en zit u met de gebruikelijke gebakken peren. Zonder de IT ondersteuning die u zo nodig heeft. En met de rekening.

Geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, Metrieken.nl, overheid | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Slagingspercentage van IT-projecten wereldwijd nog steeds te laag

Slagingspercentage van IT-projecten wereldwijd nog steeds te laag

Het is natuurlijk wel bekend. IT projecten doen is moeilijk. Steeds weer horen we over de miljarden die het putje ingegaan zijn. Overal: bij de overheid, in de administratieve sector, bij banken, telecom.

De welbekende Standish benchmark laat het goed zien. Er lijkt weinig beweging in te zitten. Nog steeds mislukt circa 20% van alle projecten faliekant, en zo’n 50% van alle projecten zit in zwaar weer: forse uitloop van kosten, tijd en/of een onbevredigend resultaat. Slechts 30% van de projecten worden succesvol afgerond. Zie hieronder de tabel.


Bron: Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A with Jennifer Lynch.

Dit simpele tabelletje heeft een onrustbarende betekenis. Als slechts 30% van de projecten succesvol wordt afgerond, dan is dat voor 70% niet het geval. Dat is nogal wat. Stelt u zich voor wat dat in geld betekent. Over het geheel genomen is ongeveer 50% van het budget van uw gehele projectenportfolio at risk!

Over het afgenomen concurrentievermogen van uw bedrijf heb ik het dan nog niet eens gehad. Dat is ook significant: de verliezen van de IT verbleken doorgaans bij de nog veel hogere gederfde inkomsten van de business die de gewenste IT ondersteuning moet missen.

Hoe komt dat toch?
Een belangrijke reden is dat de startbudgetten van projecten vaak onvoldoende onderbouwd zijn. Het project begint dan al met een probleem. Daar komt men meestal snel achter maar los het maar eens op. Interne opdrachtgevers hebben geen begrip voor de situatie, de IT probeert het recht te breien, maar blijft aanmodderen. Het resultaat is bekend en stemt niet vrolijk. Wat doen we onszelf aan?

Het is ook heel moeilijk om een goede startbegroting te maken als je nog weinig weet van wat het resultaat precies moet zijn. Agile maakt dat makkelijker door die beslissing uit te stellen. Agile laat lopende het project toe dat de toekomstige gebruikers mogen wijzigen. Dat werkt. Agile projecten hebben een duidelijk lagere faalkans. Wat niet werkt is dat je ook bij een Agile aanpak niet van tevoren weet hoeveel budget je nodig hebt. En wat je daar dan voor krijgt.

Hoe los je het op?
Er zijn geen kant en klare oplossingen die gegarandeerd werken. Maar er is wel een denkrichting. Om te beginnen moet je zorgen dat je initiële begrotingen beter worden. Zodat de projecten niet met een valse start aftrappen. Verder moet je de projecten tijdens de uitvoering volgen. Dat doet iedereen al natuurlijk. Maar hoeveel bedrijven gebruiken objectieve ISO-gecertificeerde methoden zoals functiepunten? Nog steeds een minderheid. Men werkt liever met story points en telt dan appels met peren op, en is daarna verbaasd dat men toch niet in control is. Terwijl het tellen van functiepunten hoogstens 1% van je projectbudget kost, meestal een stuk minder. Vergelijk dat eens met de 50% van het hele projectportfolio budget dat at risk is. En voor die 1% krijg je dan objectiviteit en transparantie. Want met functiepunten kun je begroten op basis van je eigen historische ervaring, en offertes kun je benchmarken tegen de markt. Zo voorkom je een kat in de zak. Ook tijdens de uitvoering van een project helpen functiepunten de echte gerealiseerde productiviteit vast te stellen, en story points te ijken en vergelijken over teams en projecten heen.

Geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, Metrieken.nl | Getagged , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Agile en Corporate Control

Agile en Corporate Control

Agile is een prachtige uitvinding. Het heeft de IT op revolutionaire manier veranderd. We gebruiken hier het woord revolutionair omdat er sprake is van een heel andere manier van werken. Ontwikkelteams worden aangemoedigd hun eigen verantwoordelijkheid daadwerkelijk te nemen. Zij zijn in control. Hun motivatie en control, samen met een goede verankering van de behoefte van de eindgebruiker via de Product Owner, garandeert dat de juiste IT producten worden gemaakt.
Is dit nu de IT hemel? Bijna. Niet helemaal. Er zijn nog wat smetjes.

Zo is er het bekende probleem van de Product Owner. Die kan natuurlijk alleen goed functioneren als er voldoende commitment is van de business, en voldoende mandaat. Daar schort het nog wel eens aan helaas. SINO – Scrum in Name Only – ligt op de loer.

Daarnaast is er het probleem van het meten van de performance. Zolang er maar één team is gaat het goed. Maar story points kun je niet tussen teams onderling vergelijken. En optellen gaat helaas niet voor een groter project. Dus de project portfolio planning is wat gebrekkig. En ook bij skills reservering voor je komende projecten loopt het niet echt lekker. Maar daar valt mee te leven toch?

Erger wordt het als je handjes inhuurt. Je moet wel kunnen beoordelen of de ingehuurde krachten ook inderdaad goed presteren. Dat geldt ook voor het uitbesteden van hele projecten als managed service aan een leverancier. Helaas is het zo dat hoe slechter de leverancier presteert, hoe meer geld deze kan verdienen. Een beloning op wanprestatie! En er zijn voorbeelden genoeg van in de pers. Dus hoe voorkom je dat? Hoe krijg je er grip op?
Tenslotte komt het allemaal neer op een structurele weeffout in Agile: het is uitsluitend een leveranciersmethodiek. De rol van de supply kant is zeer goed beschreven. De terugkoppeling naar de demand kant – de opdrachtgever – beperkt zich tot het beschikbaar stellen van budget.

Dat is niet wat wij verstaan onder Corporate Control. Daarbij denken we toch echt aan de reden waarom ooit Prince-2 is ontwikkeld: om te zorgen dat alleen dié projecten worden gedaan die ook echt bijdragen aan het bedrijfsresultaat! Om te verhinderen dat hobby’s van personen miljoenen kosten. Om te garanderen dat de juiste projecten worden uitgevoerd, binnen tijd en budget! Om de honderden miljoenen verliezen te voorkomen van mislukte projecten – lees de bladen!
Objectieve begrotingen, monitoring en benchmarking op basis van functiepunten kan hier uitkomst bieden.

Geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, ISBSG, Metrics Quest, Metrieken.nl, Nesma, overheid | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Scaled Agile Framework (SAFe) en Functiepuntanalyse (FPA)

Scaled Agile Framework (SAFe) en Functiepuntanalyse (FPA)

Het Scaled Agile Framework SAFe geeft een goed handvat hoe om te gaan met de toepassing van Agile bij (zeer) grote verandertrajecten.

Een zwak punt ervan is dat de performance van de scrum teams die samen een Program Increment vormen niet objectief geijkt zijn. Burn-down charts, velocities en story points zijn prima middelen om een zelfsturend team mee te ondersteunen. Helaas geven deze onvoldoende houvast op het niveau van de bredere scope: Program backlog, Value stream backlog en Epics backlog. Story points zijn tenslotte alléén geldig voor één team, en kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar andere teams of bovenliggende bredere niveau’s. Als gevolg daarvan hebben Program Portfolio managers, Epic Owners en de Sponsor nog steeds onvoldoende overzicht over hun essentiële zaken als het benodigde budget en de verwachte oplevertijd.

Een gemiste kans! Met FPA is dat overzicht wél eenvoudig te maken. Het kan namelijk geijkt worden per team en worden geëxtrapoleerd. Tevens kan FPA al vroeg ingezet worden om globale ramingen van omvang en doorlooptijd mee te maken.

Geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, ISBSG, Metrics Quest, Metrieken.nl, Nesma, overheid, Training | Een reactie plaatsen

Kosten van IT projecten gaan flink stijgen

Kosten van IT projecten gaan flink stijgen

Twee weken geleden viel ons een artikel van AG op: arbeidsmarkt-voor-iters-naar-kookpunt?. Het artikel beschrijft dat de arbeidsmarkt voor IT-ers naar een kookpunt stijgt. Verder wordt geconcludeerd dat daardoor de kosten van IT projecten flink zullen stijgen.

Dit triggert ons om maar weer eens te wijzen op mogelijkheden om die kosten te drukken. Hoe? Door vooraf beter in beeld te krijgen wat het project inhoudt, wat de werkelijke omvang is en wat dat marktconform zou mogen kosten. Door het toepassen van metrieken krijg je meer grip op projecten en kun je vooraf beter inplannen hoe lang een traject mag duren.

Waar zit dan de winst? Die winst is het verschil tussen de kosten die je uiteindelijk zult maken zonder vooraf metrieken in te zetten t.o.v. een situatie waarbij je in control bent door wél die metrieken toe te passen. De besparing kan zomaar 20-30% bedragen.

Geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, ISBSG, Metrics Quest, Metrieken.nl, Nesma, overheid | Een reactie plaatsen

Hoe beoordeel je een offerte, leverancier of projectplan?

Hoe beoordeel je een offerte, leverancier of projectplan?

U kent dat wel. U heeft dringend bepaalde ICT functionaliteiten nodig, hoe sneller hoe beter maar de kosten moeten wel acceptabel zijn. U vraagt aan een externe leverancier of aan uw interne ICT afdeling om een offerte en een begroting.
Maar hoe weet u nu of deze begroting inderdaad uitgevoerd kan worden? Hoe realistisch is deze?

U kunt meerdere leveranciers een offerte vragen, en dan de goedkoopste nemen. Dat lost het probleem echter niet op. Sterker nog: misschien koopt u een kat in de zak, en haalt de leverancier zijn baten via uitgebreid meerwerk terug. Ook gerenommeerde namen zijn geen garantie voor kwaliteit en succes aan uw kant van het contract!

De oplossing is natuurlijk benchmarken. Vraag het ons of doe het zelf! Daarmee vergelijkt u de aanbieding met wat in uw marktsegment gemiddeld genomen gerealiseerd wordt. Als een aanbieding veel te duur is: niet doen. Als een aanbieding veel te goedkoop is: ook niet doen (in dat geval navragen wat hun idee is).
De open projecten database van de ISBSG is zeer geschikt om dit soort benchmarking uit te voeren.
Een advies over de haalbaarheid van een offerte kost een van onze senior consultants slechts een paar dagen, en draagt wezenlijk bij aan het mitigeren van uw risico’s. De kosten ervan zijn extreem laag in verhouding tot uw afbreukrisico van een mislukt ICT project. De benodigde FPA-tellingen kunnen wij ook op korte termijn uitvoeren tegen een vaste lage prijs per functiepunt.
Meer weten? We komen het u graag uitleggen. Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

Geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, ISBSG, Metrieken.nl, Nesma, overheid | Een reactie plaatsen

Metrics Quest helpt organisaties in control te zijn van hun software

Metrics Quest helpt organisaties in control te zijn van hun software

Onlangs is het Estimating tool van ons zusterbedrijf Metrics Quest gelanceerd.

Enkele media bedrijven hebben dit nieuws opgepikt en geplaatst:
Appworks.nlTool helpt realistische planning op te stellen voor ICT projecten
Dutchitchannel.nlMetrics Quest tooling voor realistische planning ICT projecten

Nadat wij dit tool eerst alleen door onze consultants hebben laten gebruiken willen we het onze klanten nu niet meer onthouden. Een demo aanvragen? Vul hiervoor het formulier op onze Contact pagina in of ga direct naar MetricsQuest.com.

 

Geplaatst in begroten, Benchmarking, Estimating, ISBSG, Metrics Quest | Een reactie plaatsen

Metrieken.nl is Platinum Member geworden

Metrieken.nl is Platinum Member geworden

Metrieken.nl draagt NESMA een warm hart toe, wij zijn daarom per 1 januari jl. Platinum Member geworden!!

Geplaatst in Metrieken.nl, Nesma | Getagged , | Een reactie plaatsen

Training aan onze dienstverlening toegevoegd

Training aan onze dienstverlening toegevoegd

We konden het al maar nu is officieel onze dienstverlening uitgebreid met “Training”.
Ons pakket bestaat uit FPA, Estimating en Benchmarking. Voor alle drie de onderwerpen kunnen verschillende vormen van diepgang worden gekozen, maatwerk is ook mogelijk.

Kijk op onze trainingspagina of vraag om meer informatie via het contactformulier.

Geplaatst in Metrieken.nl, Training | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Artikel Agile Metrics

Artikel Agile Metrics

Onze collega John Kammelar heeft een interessant artikel geschreven over Agile Metrics. Lees het artikel.

Geplaatst in Agile | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kabinet gaat ICT-projecten toetsen

Kabinet gaat ICT-projecten toetsen

Door: NU.nl/Lucas Benschop Lees verder

Geplaatst in overheid | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Bedrijfspresentatie

Bedrijfspresentatie

De bedrijfspresentatie van Metrieken.nl is klaar! U kunt hem nu bekijken.

Geplaatst in Metrieken.nl | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Summary Parliamentary Research into Governmental ICT-projects

Summary Parliamentary Research into Governmental ICT-projects

Lees verder

Geplaatst in overheid | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Kamer wil toetsing ICT-projecten overheid

Kamer wil toetsing ICT-projecten overheid

Lees verder

Geplaatst in overheid | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen