Monitoring

Monitoring

Met Monitoring uw IT projecten ‘in control’

U wilt uw software projecten binnen de geplande tijd afronden, binnen het bepaalde budget. Dat betekent dat u zo snel mogelijk wilt weten wanneer een project niet meer conform planning verloopt. Metrieken.nl volgt software projecten op de voet, signaleert uitloop voortijdig en voorkomt daarmee onverwachte hoge kosten.
Wanneer Metrieken.nl de monitoring verzorgt, legt het op vooraf afgesproken tijden een momentopname vast van de bereikte status (bij Agile kan dat per sprint of meerdere sprints, bij waterval is dat meestal 4-wekelijks). Deze momentopname vergelijken we met het realisatieplan dat vooraf is opgesteld met behulp van Estimating.

Monitoring: vroegtijdig afwijkingen signaleren én bijsturen

De bestede uren en gerealiseerde omvang zet onze consultant af tegen de vooraf vastgestelde planning. Zo constateert hij mogelijke afwijkingen tijdig en berekent met behulp van estimating wat de uiteindelijke afwijking is wanneer niet wordt ingegrepen.
Hij adviseert u hoe u uw project kunt bijsturen. Dit kan betrekking hebben op doorlooptijd (eerder/later opleveren), uren (budget verhogen/verlagen), resources (minder/meer) en/of scope (omvang van de software vergroten/verkleinen).
Uw projectmanager of PMO medewerker wordt op deze manier ontlast en kan zich richten op andere belangrijke zaken.

Hoe werkt Monitoring?

Periodiek stelt onze consultant samen met uw projectmanager of PMO medewerker de bestede uren en de gerealiseerde omvang van het project vast. Deze gegevens zet hij af tegen de vooraf vastgestelde planning. Het resultaat geeft vanaf het eerste meetpunt inzicht in de werkelijke status van uw project.
De consultant adviseert u wat de alternatieven zijn om bij te sturen. Verloopt de realisatie sneller dan gepland? Dat lijkt misschien goed, maar mogelijk gaat dit ten koste van andere projecten die kritischer zijn. Ligt het project exact op schema? Prima, vooral geen aanpassingen in de planning aanbrengen. Onze consultant controleert met u of er geen vertragingen zijn in projecten waar een afhankelijkheid ligt. Loopt de realisatie achter op planning? Dan maakt de consultant een forecast om te zien wat dit voor impact heeft op de opleverdatum. Onze consultant legt één en ander vast in een vooraf afgesproken periodieke rapportage zodat verantwoording tussendoor en achteraf geregeld is.

Agile Monitoring

Wist u dat juist Agile bij uitstek geschikt is om de voortgang te monitoren? Bij waterval is het moeilijk om de oplevering van een product te volgen omdat pas helemaal op het einde van een project de werkende software wordt opgeleverd.
Hoe anders is Agile! Hierbij zijn de kosten vast en wordt na elke sprint werkende software opgeleverd die kan worden gemeten. Het lijkt wel of Agile speciaal is ontworpen om software metrieken te gebruiken tijdens de uitvoering!

Voordelen Monitoring

  • Grip houden op verloop van  project qua doorlooptijd en kosten.
  • Objectief vaststellen van de voortgang van een project.
  • Tijdiger kunnen bijsturen.
  • Geen verrassingen meer in een te laat stadium van een project.
Na het project

Wilt u na het project weten hoe u gepresteerd heeft in vergelijking met andere marktpartijen of uw eigen historische projecten? Dan kunnen wij voor u een benchmark verzorgen.

Meer weten over Monitoring?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.