Project planning

Een realistische project planning

Project planningUw projecten lopen uit. Release planningen moeten regelmatig bijgesteld worden en u kunt de business niet op tijd de gewenste functionaliteit opleveren. Een realistische project planning geeft u houvast om in control van uw projecten te komen en te blijven.

Vaak wordt een project planning opgesteld op basis van expert schattingen. Hierbij geven ontwikkelaars aan hoe lang zij denken te doen over bepaalde onderdelen van de te realiseren software. Deze delen worden opgeteld en er wordt een percentage bijgeteld voor projectmanagement, testen en implementatie.
Wij zeggen niet dat u niet meer naar uw experts moet luisteren maar vaak wordt de hoeveelheid werk door hen onderschat.
Door software metrieken toe te passen worden menselijke emoties uitgeschakeld.

Realistisch

Software metrieken zijn uitermate geschikt voor het samenstellen van realistische project- en release planningen. Metrieken.nl maakt een planning op basis van de gemeten functionele omvang (door het toepassen van functiepuntanalyse, zie FPA) en ervaringscijfers / trendlijnen. Wanneer binnen een bedrijf geen eigen historische cijfers voorhanden zijn maken we gebruik van marktconforme trendlijnen. Wij laten u precies zien wat de consequenties zijn voor de kosten als u uw doorlooptijd verkort of verlengt of welke release omvang in uw geval het meest efficiënt is.

Kostenbesparing

Wij laten u zien hoeveel tijd en/of kosten u kunt besparen door uw eigen project planning (op basis van expertschattingen) door ons te laten doorrekenen. Vaak levert dit een minimale besparing op van 10%-20%, maar besparingen van 30% en meer vormen geen uitzondering!
Ongelooflijk? In onze analyses kunnen wij u voorrekenen hoeveel kosten ermee gepaard gaan wanneer inspanning en doorlooptijd niet goed op elkaar worden afgestemd. Dit is ook een reden waarom zoveel software projecten in een drama eindigen.

Meer weten over project planning?

Lees verder hoe wij de omvang van uw projecten meten met FPA, uw project planning maken door middel van Estimating en uw projectvoortgang bewaken met Monitoring.
Of neem direct vrijblijvend contact met ons op.