Resource planning

Resource planning

Resource planning – hoeveel mensen heb ik wanneer nodig?

Wanneer de omvang van een project, applicatie of applicatielandschap bekend is,  kan aan de hand daarvan berekend worden welke resource planning nodig is om de software te realiseren of deze in beheer te nemen.

Project planning of leveranciers offerte

Met Estimating geven we aan hoeveel inspanning geleverd moet worden om een software applicatie te realiseren en met hoeveel mensen. Op eenzelfde manier kunnen we inzicht geven in de hoeveelheid mensen waarmee gerekend wordt in een leveranciers offerte. Een leverancier kan op zijn beurt inzicht krijgen in de benodigde capaciteit wanneer hij een offerte opstelt voor een klant.

Onderhoud en beheer

Ook bij onderhoud en beheer passen we een rekenmodel toe om af te leiden hoeveel capaciteit hiervoor nodig is. Deze kan worden gebruikt om een leveranciers offerte te beoordelen of om voor de eigen organisatie te bepalen of de huidige bezetting passend is.

Meer weten over Resource planning?

Vraag informatie aan via onze contact pagina.