Scaled Agile Framework (SAFe) en Functiepuntanalyse (FPA)

Scaled Agile Framework (SAFe) en Functiepuntanalyse (FPA)

Het Scaled Agile Framework SAFe geeft een goed handvat hoe om te gaan met de toepassing van Agile bij (zeer) grote verandertrajecten.

Een zwak punt ervan is dat de performance van de scrum teams die samen een Program Increment vormen niet objectief geijkt zijn. Burn-down charts, velocities en story points zijn prima middelen om een zelfsturend team mee te ondersteunen. Helaas geven deze onvoldoende houvast op het niveau van de bredere scope: Program backlog, Value stream backlog en Epics backlog. Story points zijn tenslotte alléén geldig voor één team, en kunnen niet worden geëxtrapoleerd naar andere teams of bovenliggende bredere niveau’s. Als gevolg daarvan hebben Program Portfolio managers, Epic Owners en de Sponsor nog steeds onvoldoende overzicht over hun essentiële zaken als het benodigde budget en de verwachte oplevertijd.

Een gemiste kans! Met FPA is dat overzicht wél eenvoudig te maken. Het kan namelijk geijkt worden per team en worden geëxtrapoleerd. Tevens kan FPA al vroeg ingezet worden om globale ramingen van omvang en doorlooptijd mee te maken.

Dit bericht is geplaatst in Agile, begroten, Benchmarking, Estimating, FPA, ISBSG, Metrics Quest, Metrieken.nl, Nesma, overheid, Training. Bookmark de permalink.